producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Informacja o wyborze oferty na Maszynę rolową do pakowania twarogu.

Informacja o wyniku postępowania 

 

 

 25.01.2017          


 

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez [wskazać zamawiającego(Beneficjenta)]

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego  DOMINIK Sp. z o.o. ,   Dąbrowa 6A

33-311 Wielogłowy

 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na [opisać zamówienie wraz z podaniem nazwy zadania określonego w zapytaniu ofertowym]

MASZYNA ROLOWA DO PAKOWANIA TWAROGU

-wydajność 45 opakowań/min

-program myjący

-układ automatycznego smarowania łańcuch

-gwarancja na maszynę  pakującą minimum 24 miesiące

wybrana została oferta [wpisać nazwę wykonawcy] z ceną [podać cenę wybranej oferty].

 

Ulma Packaging Polaka Sp z o.o. Ul. Sikorskiego 5,   05-119 Legionowo

                                                             z cena netto                                         -335 672,69 zł.

                                                             z okresem gwarancji w miesiącach   - 24                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            Podpis

                                                                                                                                                                                                                               Janusz Dominik

 Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

                                                                                                                                                                                                                     (Beneficjent/osoba upoważniona)

 

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82