producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Kontakt

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik Sp. z o.o.
Dąbrowa 6a, 33-311 Wielogłowy


Sekretariat: Tel. 18 443 21 29, 18 440 03 26, fax. 18 443 24 16,e-mail: marketing@zpm-dominik.pl 

Księgowość: Tel. 18 440 00 41, e-mail: ksiegowosc@zpm-dominik.pl

Kadry: Tel. 18 440 00 70, e-mail: kadry@zpm-dominik.pl

Dział Skupu: Tel. 18 440 03 19, e-mail: zpm.dominik@mnet.pl

Kierownik Produkcji: e-mail: produkcja@zpm-dominik.pl

Laboratorium: Tel. 18 440 03 06, e-mail: laboratorium@zpm-dominik.pl

Dział Techniczny: e-mail: techniczny@zpm-dominik.pl

Hurtownia:
ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz Tel.: 18 441 68 82, fax. 18 441 68 82 ww. 721,
e-mail: hurtownia@zpm-dominik.pl

Zamówienia: Tel. 18 441 68 82 ww. 720, 724  fax. 18 441 68 82 ww. 721,
e-mail: sprzedaz@zpm-dominik.pl

Kierownik Hurtowni: Tel. 18 441 68 82 ww. 723, e-mail: 
hurtownia@zpm-dominik.pl

Kierownik Marketingu: Tel. 18 441 68 82 ww. 722, e-mail:
marketing@zpm-dominik.pl

Magazyn: Tel. 18 441 68 82 ww. 728

Formularz kontaktowy

(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik sp. z o.o. Dąbrowa 6a 33-311 Wielogłowy, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 443 21 29, adres e-mail: marketing@zpm-dominik.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

 

Mapa

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82