producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Surowiec

surowiecMleko - podstawa produkcji zakładu skupowane jest w górskich rejonach Beskidu Sądeckiego i Doliny Dunajca i Łemkowszczyzny, od rolników prowadzących niewielkie gospodarstwa rolne, posiadające co najwyżej po kilka krów, najczęściej czerwonej rasy polskiej.

W gospodarstwach tych zwierzęta otaczane są szczególną troską, często traktowane są wręcz jak członkowie rodzin. Tradycyjnie karmione dają rzeczywiście dobre i zdrowe mleko, z którego można wyprodukować doskonałe wyroby mleczarskie.

Karma dla nich pochodzi przecież z czystych ekologicznie terenów gdzie działalność gospodarcza człowieka nie dokonała jeszcze spustoszenia w ekosystemach przyrodniczych.

Łąki na których pasą się zwierzęta porastają pierwotną, naturalną, różnorodną i nie zmienioną przez człowieka roślinnością. W jej skład wchodzą nie tylko różne gatunki traw, koniczyna, ale co bardzo istotne różnorakie zioła. Ma to zapewne duży wpływ na specyficzny, niepowtarzalny smak mleka, a w konsekwencji wyrobów z niego otrzymanych.

Duży odsetek "naszych rolników" już dzisiaj posiada certyfikaty ekologiczne potwierdzające najwyższą jakość produkowanego przez nich mleka. Zaś stały nadzór weterynaryjny nad zwierzętami gwarantuje wysoki poziom jakości mleka w aspekcie zdrowotnym.

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82