producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Kariera

25 maja 2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik sp. z o.o. Dąbrowa 6a 33-311 Wielogłowy, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 443 21 29, adres e-mail: marketing@zpm-dominik.pl

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,

3)      podstawę prawną przetwarzania danych stanowi

a)      obowiązek prawny wynikający z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)     zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c)      prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)       podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

b)      organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja,
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody,

6)      jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,

8)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

 

25 maja 2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OFERTAMI PRACY

W przypadku chęci podjęcia współpracy do CV należy dołączyć następujące oświadczenie:  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
 

05 października 2017 r.

Zakład Przetwóstwa Mleczarskiego DOMINIK Sp. z o.o. poszukuje pracownika do działu technicznego - utrzymanie ruchu do zakładu produkcyjnego w Dąbrowej.

Umowa o pracę na pełny etat.

Zainteresowanych zachęcamy do wysyłania CV oraz do przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną do zakładu produkcyjnego w Dąbrowej.

Więcej informacji: tel. 18 440 03 05.

 

 

28 sierpnia 2017r.

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego DOMINIK Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko kierowcy (kat. B) do rozwozu produktów nabiałowych i spozywczych
w hurtowni nabiałowej w Nowym Sączu przy ul. Dojazdowej 3 (Plac Targowy).
Mile widziane aktualna książeczka zdrowia.

Umowa o pracę na pełny etat.

Chętnych zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby hurtowni.

Informacje: tel. 18 441 68 82 ww. 722

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82