producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Oświadczenie spółki DOMINIK w sprawie artykułu na portalu www.jedzdobrze.pl

Dąbrowa 26.02.2019r.

 

OŚWIADCZENIE

Szanowni Klienci i Konsumenci,

W ostatnim czasie portal www.jedzdobrze.pl opublikował na swoich łamach bardzo nieprzychylny naszej firmie artykuł.  Nie możemy pozostać bierni wobec jego kontrowersyjnej treści.
Od dwudziestu sześciu lat ZPM DOMINIK Sp. z o.o. pracuje nad jakością swoich produktów, poprzez ich charakter dba o zdrowie i zadowolenie konsumentów prowadząc tradycyjną produkcję mleczarską pozbawioną jakichkolwiek, nawet tych dozwolonych i powszechnie stosowanych przez inne mleczarnie dodatków do żywności. Współpracuje z najlepszymi producentami mleka. Przetwarza najwyższej jakości mleko z terenów górskich, w tym ekologiczne. Działalność ZPM Dominik Sp. z o.o. poprawiła byt wielu rolnikom,  którzy w okresie transformacji pozostawieni sami sobie, pozbawieni środków do życia, utrzymywali swoje rodziny wyłącznie dzięki możliwości sprzedaży mleka do naszej firmy.
Potwierdzeniem wysokiej jakości, a także walorów zdrowotnych naszych produktów jest przyznanie im znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność, oraz licencji Agro Polska i Eco Agro Poland jak również certyfikatów: ekologicznego i „Jakość i Tradycja”. A należy podkreślić, że w procesach przyznawania wymienionych znaków i certyfikatów, produkty podlegają skrupulatnej weryfikacji przez komisje złożone z autorytetów naukowych w dziedzinie żywności i żywienia.


W kontekście tej działalności opublikowany przez portal www.jedzdobrze.pl artykuł jest bardzo krzywdzący i bolesny. Odbiera bowiem dobre imię polskiej rodzinnej firmie, dbającej w sposób szczególny zarówno o dobro konsumentów jak i producentów mleka.


           Pragnę, aby każdy konsument naszych produktów wiedział, że  poza moim osobistym zaangażowaniem nad jakością produkcji, zaangażowaniem technologa, specjalistów i pracowników produkcji, zakład pozostaje jeszcze pod urzędowym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, lekarza pełniącego stały nadzór weterynaryjny w zakładzie, podlega kontrolom WIJHARS, UDT, Urzędu Miar i wielu innych instytucji kontrolnych. Nasze produkty systematycznie poddawane są obiektywnym badaniom przeprowadzanym przez zewnętrzne akredytowane laboratoria. Działalność produkcyjna zakładu  opiera się o rygorystyczne procedury HACCP, uwzględniające jego specyfikę i stworzone wyłącznie na jego potrzeby.


           Mamy pewność, że deklaracje żywieniowe podane na opakowaniach naszych produktów są zgodne z obowiązującymi przepisami i rzeczywistością, są rzetelne i pełne. Każdy konsument naszych produktów, który uważa, że zamieszczone na opakowaniach dane są dla niego niewystarczające, w każdym czasie może zwrócić się do nas indywidualnie o dodatkowe informacje. Zawsze otrzyma wyczerpującą odpowiedź. Szczegółowe informacje o produktach można również znaleźć na cieszącym się wielkim autorytetem portalu www.polskasmakuje.pl, który w swojej bazie gromadzi dane produktów wyróżnionych znakami jakości oraz certyfikatami.


          Odnosząc się jeszcze raz do treści artykułu; mimo wszystko chcemy wierzyć, że został on napisany w dobrej wierze i dla dobra ogółu konsumentów. Żywimy jednak nadzieję, że nasze oświadczenie spowoduje u jego autora refleksję nad krzywdzącym słowem, a w konsekwencji weryfikację treści artykułu. Natomiast od redakcji portalu www.jedzdobrze.pl, doczekamy się oficjalnych przeprosin.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Janusz Dominik

Prezes Zarządu ZPM Dominik Sp. z o.o.

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82