producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Informacja z wyboru oferty - stół liniujący

Informacja o wyniku postępowania 

 

 

25.01.2017        

 

 

 

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez [wskazać zamawiającego(Beneficjenta)]

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego  DOMINIK Sp. z o.o. ,   Dąbrowa 6A

33-311 Wielogłowy

 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na [opisać zamówienie wraz z podaniem nazwy zadania określonego w zapytaniu ofertowym]

Stół liniujący pasowy wbudowany w ramę pakowaczki do pakowania twarogu

-liniowanie z trzech rzędów do jednego

-możliwość zabudowy  w maszynie rolowej

-panel sterowania

-gwarancja na maszynę  pakującą minimum 24 miesiące

 

wybrana została oferta [wpisać nazwę wykonawcy] z ceną [podać cenę wybranej oferty].

 

Ulma Packaging Polaka Sp z o.o. Ul. Sikorskiego 5,   05-119 Legionowo

                                                             z cena netto                                         -106 892,33 zł.

                                                             z okresem gwarancji w miesiącach   - 24                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Podpis

                                                                                                                                                                                                                                    Janusz Dominik

                                                                                                                                                                                                                        ……………………………………………………….

 Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

                                                                                                                                                                                                                 (Beneficjent/osoba upoważniona

 

 

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82