producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Informacja z wyboru oferty - Automat pakujący do kubków

Informacja o wyniku postępowania 

 

 

25.01.2017 

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez [wskazać zamawiającego(Beneficjenta)]

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego  DOMINIK Sp. z o.o. ,   Dąbrowa 6A

33-311 Wielogłowy

 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na [opisać zamówienie wraz z podaniem nazwy zadania określonego w zapytaniu ofertowym]

AUTOMAT PAKUJÁCY DO KUBKÓW

-wydajność  do 8 tyś. kubków na godzinę

-do produktów płynnych, półpłynnych i pastowatych

-zabudowa aseptyczna

-mycie w układzie CIP

-gwarancja na maszynę  pakującą minimum 24 miesiące

 

wybrana została oferta [wpisać nazwę wykonawcy] z ceną [podać cenę wybranej oferty].

PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218,    38-121 Pstrągowa

 

                                                             z cena netto                                         -230 000,00 zł.

                                                             z okresem gwarancji w miesiącach   - 24                  

                                                                                                                                                                                                                                  Podpis

                                                                                                                                                                                                                                   Janusz Dominik

                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………………….

 Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

                                                                                                                                                                                                               (Beneficjent/osoba upoważniona

 

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82