producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Zaproszenie do składania ofert.- II

Zaproszenie do składania ofert II

 Dąbrowa 22.12.2016r.

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego DOMINIK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Maszynę rolową do pakowania twarogu
.

Wytyczne:

-szerokość folii 340mm

-wysuw 265mm

-formaty 3X2,2X2

-strefa załadunku min.1.4metra

-łańcuch całkowicie ze stali nierdzewnej

-stopień ochrony IP67

-pneumatyczna wymiana płyty zgrzewającej

-pompa 160m3/h

-program myjący

-układ automatycznego smarowania łańcucha

Gwarancja na maszynę pakującą min. 24 miesiące

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje
dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Najniższa cena - 80%
2. Długość okresu gwarancyjnego - 20%

Zakup linii w ramach dotacji unijnych. 

Termin składania ofert upływa w dniu:  13 stycznia 2017r..

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82